top of page

מאמרים :

תרגילי אימון שבהם ניתן ללמד ולשים דגש על ביצוע נכון של יסודות המשחק

תרגילי אימון שבהם ניתן ללמד ולשים דגש על ביצוע נכון של יסודות המשחק , לתרגל את השחקנים\ות בביצוע היסודות במצבי משחק ובקצב שיאפשר שיפור הכושר הגופני . ניתן לבצע את התרגילים הבאים כחלק מהחימום או לאחר החימום כחלק מהאימון . יש לשים דגש על ביצוע נכון ותיקון טעויות בעיקר בגילאים הצעירים.

  • הקבוצה מפוזרת בחצי מגרש , כדור אחד . מסירות לפי סדר מסוים שנקבע או באופן חופשי . שחקנים\ות ללא כדור נעים באופן חופשי בחצי מגרש , שחקן\ית עם כדור בעמדת מוצא ומוסר בהתאם לתרגיל ( סדר מסוים או באופן חופשי ) . לאחר המסירה השחקן שמסר ממשיך בתנועה חופשית . ניתן להוסיף עוד מספר כדורים בביצוע התרגיל דבר שישפר את התקשורת ( דיבור, סימון לקבלת כדור ) .

  • אותו תרגיל עם הוספת דגש על השתחררות לקבלת כדור , כל שחקן\ית לפני קבלת הכדור חייב לבצע השתחררות לקבלת כדור . דגש על שינוי כיוון ושינוי מהירות לאחר ביצוע שינוי הכיוון .

  • אותו תרגיל עם הוספת דגש על קבלת כדור בעמדה עם מבט לסל ( שימוש ברגל ציר ) ויציאה מהירה לאחר המסירה .

  • אותו תרגיל עם הוספת דגש על קבלת כדור בעמדה עם מבט לסל וביצוע מסירה לאחר כדרור אחד (מסירה מכדרור) .

  • אותו התרגיל , קבלת כדור בעמדה עם מבט לסל - כדרור אחד - שינוי כיוון בכדרור (שינוי כיוון מהיר , ביצוע של השינוי כיוון לפני שהכדור מגיע לשיא הגובה בכדרור ) - מסירה.

  • חלוקה לשתי קבוצות - 5 שחקנים\ות עם כדור , יתר הקבוצה עם כדור אחד .

5 שחקנים\ות עם כדור מכדררים\ות בחצי מגרש ומנסים\ות לחטוף\ליירט את הכדור שנמסר ע"י הקבוצה השנייה . הקבוצה השנייה נעה באופן חופשי בחצי מגרש ומוסרת את הכדור כשהמטרה למסור 12 מסירות ( ניתן להעלות את מספר המסירות ) מבלי שהקבוצה היריבה תצליח לחטוף את הכדור .

  • משחק תופסת - בחצי מגרש . 2 שחקנים\ות מחזיקים יד ביד ונעים במטרה להפריע לתופסת לתפוס את יתר הקבוצה .

  • משחקי תופסת בחצי מגרש , 2 או 3 תופסים\ות שחקן\ית אחד\ת ( 2 על 1 , 3על 1 ) משחק עם הרבה יותר תנועה ומחשבה .

• משחק תופסת בחצי מגרש , שחקן\ית שנתפס\ת צריך\ה לרוץ ולעקוף הקונוס הממוקם על קו העונשין בסל הנגדי ולחזור לחצי מגרש לפני שהתופס\ת יצליח לתפוס שחקן\ית נוסף\ת . במידה ונתפס\ה שחקן\ית נוסף\ת לפני החזרה של הנתפס\ת הראשון\ה לחצי מגרש ,הנתפס\ת הראשון\ה מחוץ למשחק .

• משחק תופסת בחצי מגרש , שחקן\ית שנתפס\ת צריך\ה לרוץ ולעקוף הקונוס הממוקם על קו העונשין בסל הנגדי ולחזור לחצי מגרש לפני שהתופס\ת יצליח לתפוס שחקן\ית נוסף\ת . במידה ונתפס\ה שחקן\ית נוסף\ת לפני החזרה של הנתפס\ת הראשון\ה לחצי מגרש ,הנתפס\ת הראשון\ה מחוץ למשחק .

  • משחק מסירות 4 על 4 בשטח מוגבל ( חצי מגרש כדורסל או מגרש כדורעף ) ללא כדרור כשהמטרה למסור 8 מסירות ברצף . אפשרות נוספת היא ספירת מסירות מיד ליד ( קבלת מסירה ומסירה חזרה לשחקן שמסר ) .

  • משחק מסירות 4 על 4 בחצי מגרש . במרכז המגרש ממוקם\ת שחקן\ית שאליו\ה הקבוצה עם הכדור יכולה למסור במטרה ל"שבור" את הלחץ של ההגנה . המטרה למסור 8 מסירות בין שחקני הקבוצה -מסירות לאמצע לא נחשבות בספירה או שניתן להחשיב את במניין המסירות את קבלת הכדור ממסירה משחקן\ית האמצע .

bottom of page