top of page

  רישום מקוון לחברות בארגון וחידוש שירותי הארגון :

לוגו ארגון 2021 ממתן png.png

הרשמה לחברות בארגון לחדשים

וחידוש השירותים לרשומים

 *הנפקת כרטיסי מאמן/מדריך מתבצעת ע"י איגוד הכדורסל - בצורה דיגיטלית

שירותי הארגון כוללים :

1.חברות בארגון מאמני ומאמנות הכדורסל

2.ייעוץ משפטי ראשוני הניתן ללא עלות + סבסוד הארגון לליווי משפטי מבוסס אחוזים במקרה של הליך משפטי

3.ליווי וסיוע בנושאים הנוגעים לביטוח לאומי 

4.הנחות והטבות מיוחדות לחברי הארגון

5.כניסה חינם לכל ההשתלמויות של הארגון והשתלמויות האונליין

6.כניסה חינם לכל ההשתלמויות של "איגוד המאמנים הישראלי" והשתלמויות האונליין 

7.שותף בתמיכה כלכלית בהסכם הקיבוצי

8.חברות ב"איגוד המאמנים הישראלי" 

*למצטרפים חדשים לארגון  - נא לשים לב ללחוץ על  "הירשם  (חדש)" בעמוד הבא של ההרשמה

להצטרפות/חידוש נא ללחוץ על הכפתור למטה :

bottom of page