רישום מקוון להצטרפות לארגון לעונת 2020/21:

שלב א :

מילוי פרטים אישיים -

  שימו לב!!! אנו דורשים ממאמני נערים א' (כיתות י') להירשם כמאמנים ולא כמדריכים כדי להימנע מעבירה על החוק.

מבקש/ת להצטרף למסלול (נא לסמן על המתאים) לעונת 2020/21 :

בחר/י את המסלול המבוקש :

תנאים והגבלות:

"אני,מבקש/ת להיות חבר/ה בארגון מאמני ומאמנות        הכדורסל בישראל – ע"ר.

מטרת הארגון ותקנונו ידועים לי. אם אתקבל כחבר/ה בארגון,   אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות ההנהלה והאסיפה הכללית ."הנני מצהיר/ה כי כל הפרטים שמסרתי בטופס הקבלה כחבר/ה לארגון נכונים".

לנרשמים חדשים בלבד :                                                    שלא היו רשומים אף פעם בארגון, לאחר הרישום לשלוח :

   1.  תמונת פספורט אחת 

   2.  עותק מתעודת ההסמכה כמאמן/מדריך

חובה להעביר למייל : infoibbcoaches@gmail.com     

( ללא המסמכים המבוקשים לא יהיה ניתן להצטרף לארגון )                                                  

*** טופס זה נכתב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים

הפרטים שלנו

  טלפון 0544734377 |   infoibbcoaches@gmail.com    :דוא"ל

 כל הזכויות באתר זה שמורות לארגון מאמני ומאמנות הכדורסל בישראל