top of page

אודות הארגון

מאמן = מחנך

ארגון מאמני ומאמנות הכדורסל בישראל

ארגון מאמני/ות הכדורסל הוא עמותה פרטית שחברים בה 1,500 מאמנים ומאמנות כדורסל בישראל. הארגון הוקם בשנת 1999. הארגון הוקם בשאיפה לקדם את מעמד המאמן בראש הארגון עמדו במהלך השנים מאמנים כמו: צביקה שרף, משה ויינקרנץ וגם רלף קליין ז"ל.

לארגון קיים לאורך שנים שיתוף פעולה עם הסתדרות העובדים כך שמאמנים הנתקלים בבעיות משפטיות מקבלים עזרה משפטית מההסתדרות. עם זאת העמותה אינה מוגדרת כועד עובדים ופועלת באופן עצמאי ולא תחת קורת הגג של הסתדרות העובדים בישראל.

 

מטרות הארגון :

חינוכי - מעל לתשעים אחוז ממאמני/ות הכדורסל בישראל עובדים במחלקות הנוער/נערות השונות ובהתאם לכך עובדים עם ילדים/ות ומתבגרים. מאמן יכול להיות אחת הדמויות המשמעותיות בחיי הילד. מתוך ההבנה לחשיבות המאמן, מטרתנו היא לקדם העברת תכנים חינוכיים למאמנים ועידוד של מתן תגמול למאמנים על שעות עבודה שנוגעות בערכי הספורט עם השחקנים.

מקצועי - ספורט הוא כלי לימודי. לימוד טכניקה נכונה היא הדרך של המאמן להבהיר לשחקנים שכפי שאמר רלף קליין ז"ל "הצלחה מגיעה לפני עבודה רק במילון". מתוך ההבנה הזאת, ארגון המאמנים שם לעצמו למטרה להעביר למאמנים באמצעים שונים את התכנים המקצועיים המקיפים והחדשניים ביותר ולייצר תו תקן מקצועי חדש לעבודת האימון בישראל.

מעמד המאמן - מן הראוי שאיש חינוך שפועל בצורה מקצועית יתוגמל בהתאם. מאמן הכדורסל צריך להיות מקצוע ולא תפקיד, וצריך להיות מתוגמל כך שאנשים ישאפו להגיע ולהישאר במקצוע האימון. מטרתנו היא לקדם העסקה במשרה מלאה של מאמני באגודות השונות, כך שמאמן יוכל לעבוד אך ורק בכדורסל ולהתמקד באופן מלא בקידום השחקן על המגרש ומחוצה לו.

פרוייקטים של הארגון :

1.מאמנטור - פרויקט משותף לארגון המאמנים והקריה האקדמית אונו שמהותו יצירת קורס שיאפשר למאמן לקבל כלים להעביר תכנים חינוכיים דרך הכדורסל. מאמנים אלה לאחד מכן יזכו לתוספת במשכורת שתאפשר להם קבלת תגמול על שעות עבודה אישיות וקבוצתיות בנושאים חינוכיים ומקצועיים עם השחקנים שיכללו ליווי של המאמן גם מול המוסדות החינוכיים שבהם לומד השחקן. על מנת לייצר הבנה לחשיבות המאמן בחיי הילדים/ות, בעזרת שמוליק ברנר יבחנו מדדים אמפיריים אצל הילדים לפני ואחרי ליווי המאמן באופן רחב יותר.

2. "אל תפרוש ילד"- פרויקט שמטרתו היא הפחתת אחוז הפרישה של שחקנים מספורט תחרותי במחלקות הנוער ובתי הספר לכדורסל. הפרויקט מתקיים כיום בארה"ב ויצא לדרך בחודש ספטמבר במדינות נוספות בעולם כאשר ארגון מאמני ומאמנות הכדורסל יהיה זה שילווה את הפרויקט בישראל.

לינק לאתר הפרויקט בארה"ב: https://www.aspenprojectplay.org/dont-retire-kid

3. מתחילים בקטן – תכנית העצמה למדריכי כדורסל צעירים המדריכים בגילאים הרכים 5-11 . תחום שכיום המדינה לא לוקחת עליו אחריות ובעייתי מבחינה מקצועית גם באגודות השונות. מטרת הפרויקט היא מיפוי מאמני בתי הספר לכדורסל, הקניית כלים לעבודה מקצועית עם הגיל הרך עם השתלמויות ותכניות יעודיות שמשלבות הנאה והתקדמות מקצועית. כמו כן, נפעל לשינוי חקיקה בתחום החינוך הספורטיבי לגיל הרך - נכון להיום האגודות אינן מתוגמלות על שחקנים בגילאים האלה ומקבלות תמיכה רק כאשר השחקן מגיע לקבוצה תחרותית מצב שיש לשנות על מנת למשוך יותר שחקנים לספורט.

בבחירות שנערכו ב 15.2.19 להנהלת הארגון נבחרה הנהלה חדשה ויו"ר הארגון הוא המאמן אסי ולט, שהחליף את רובי בלינקו בתפקיד. 

הכירו את ההנהלה

הנהלת הארגון החדשה 2023.jpg
white 2.jpg
לוגו ארגון 2021 ממתן png.png
באדן.png
bottom of page