מאמרים :

איל שחורי - רגל ציר ויסודות

מקווה מאוד שאצליח להעשיר את אוצר התרגילים שלכם\ן או לתת רעיונות לתרגילי אימון נוספים.

שאו ברכות , הקפידו על ההנחיות .

איל שחורי

הפרטים שלנו

  טלפון 0544734377 |   infoibbcoaches@gmail.com    :דוא"ל

 כל הזכויות באתר זה שמורות לארגון מאמני ומאמנות הכדורסל בישראל