top of page

מאמרים :

בחירות 2019 לארגון המאמנים


לחברי האירגון שלום !!!

בחירות לאירגון המאמנים יתקיימו בתאריך 15.2.19 בשפיים וילווה בהשתלמות מאמנים, יו"ר ועד הבחירות יהיה עו"ד איציק אבישר.

הגשת מועמדות לחבר הנהלה וועדת ביקורת ניתן להגיש עד ה- 1.2.19 .

אישור סופי למועמדות תינתן עד 4.2.19 .

פרטים נוספים יפורסמו בימים מהקרובים, יש לעקוב אחר אתר האינטרנט של הארגון והפייסבוק.

bottom of page