top of page

מאמרים :

ימי הפעילות של ארגון המאמנים בחגים


ראש- השנה​​

9.9.18 יום א – סגור

10.9.18 יום ב –סגור

11.9.18 יום ג - סגור

כיפור

18.9.18 – סגור

סוכות

23.9.18 – יום א סגור

24.9.18 – יום ב – קבלת קהל משעה 9:00-12:30 בלבד

25.9.18 – יום ג – כנ"ל

26.9.18 – יום ד – כנ"ל

27.9.18 – יום ה – השתלמות לזכרו של רלף קליין באבן יהודה – אין קבלת קהל בארגון המאמנים.

שמחת תורה

30.9.18 – יום א סגור

bottom of page