מאמרים :

ההשתלמות הבינ"ל ה-7 למאמני כדורסל ע"ש רלף קליין