top of page

מאמרים :

כשאנחנו מאוגדים - אנחנו חזקים


שמים את המאמן במרכז!

רק אצלנו תקבלו:

תמיכה וגג של ארגון עובדים מקצועי וגדול

ארגון המאמנים היחיד בישראל שמוכר ע"י מנהל הספורט

תמיכה, הגנה ויעוץ משפטי בסכסוכים מול קבוצות ואגודות

מאבק על כלל התנאים הסוציאלים שלכם

שיפור והכרה במעמדכם וזכויותיכם מול כל הגורמים הרשמיים במדינה

השתלמויות מקצועיות על מיטב המאמנים בעולם

מייצגים אתכם בנאמנות מול איגוד הכדורסל

קידום והובלה את תהליכים, רפורמות ויוזמות לחיזוק מעמד המאמן

bottom of page