top of page

מאמרים :

משחקונים במהלך אימון

שלום לכולם וחג פסח שמח!

הפעם אני מצרף לחומר שפורסם עד כה באתר מספר רעיונות למשחקים שאותם ניתן לשחק במהלך האימונים, במטרה לתרגל דברים בהגנה ובהתקפה בהתאם לשיטת המשחק שלכם, וכן לשבור את שיגרת האימון. ניתן לקחת את הרעיונות ולשנות או להוסיף (כל אחד לכיוון שלו) בהתאם ליכולת הקבוצה או הדברים שאותם תרצו להשיג במשחקון.

מקווה שתמצאו בחומר זה דברים שיעזרו לכם באימון.

שאו ברכות,

ושוב, חג פסח שמח וכשר לכולם

איל שחורי

bottom of page