top of page

מאמרים :

בשורה למאמנים: הביטוח הלאומי ישלם אבטלה בקיץ

בשורות משמחות ומדהימות בעקבות פעילות ארגון מאמני הכדורסל.

בעקבות התופעה בה מאמני כדורסל, בעיקר בגילאים הצעירים, מועסקים 10 חודשים בשנה בלבד, מפוטרים בכל קיץ, ונשכרים מחדש עם פתיחת העונה, פנה ארגון מאמני הכדורסל לראשי הביטוח הלאומי על מנת שהמאמנים יזכו לדמי אבטלה בחודשים אלה.

היום הגיעו יו״ר ארגון המאמנים רובי בלינקו והמנכ״ל עו״ד יול ברדוש לפגישה בירושלים עם ראשי הביטוח הלאומי. בפגישה דנו הצדדים בהסדרת זכותם של המאמנים שאינם פעילים בפגרת הקיץ לקבלת דמי אבטלה מהביטוח הלאומי. הצדדים הגיעו הצדדים לסיכום כי המאמנים יהיו זכאים לקבל דמי אבטלה לתקופה זו אם וככל שאינם מועסקים בה.

מאמני הכדורסל שבקשתם לדמי אבטלה נדחו על ידי לשכות המוסד, מתבקשים לפנות למזכירות ארגון מאמני הכדורסל לצורך רישומם. תוך זמן קצר תימסרנה להם הודעות מתי לפנות ללשכה הקרובה למקום מגוריהם לצורך הגשת הבקשה לקבלת דמי אבטלה.

יו״ר הארגון רובי בלינקו: ״אני רוצה להודות למאמנים שפנו והציפו את הבעיה הקשה הזו, בה מאמנים מועסקים 9-10 חודשים בשנה ולא מקבלים לא דמי אבטלה ולא משכורות. אני מודה לניר אלון נציג ההסתדרות על הירתמותו לנושא ולמנכ״ל שלנו עו״ד ברדוש שפעל לסייע ולתאם את כל התהליך. אני שמח שסוף סוף מצא ארגון מאמני הכדורסל את הפיתרון לבעיה, ומודה לראשי הביטוח הלאומי שהיטו אוזן קשבת למצוקה אמיתית.״

bottom of page