top of page

מאמרים :

מאמנטורים מספרים - אלעד בן צור - מסוגלות
המשימה בוצעה במפגש קבוצתי, 5-10 דקות בחלק של הטרום אימון. בכל אימון בחרתי נושא מתוך המצגת או סרטונים בנושא.

השחקנים ואני קיימנו סיעור מוחות על הנושא.


למדנו יחד מהבסיס מהי מסוגלות, מהי נוירופלסטיות של המוח, למדנו תהליך למידה חדש לפי ארבעה שלבים, וגם מהו המוח הגמיש (על ידי שאלות לשחקנים ממה הם חוששים ואיך לבנות גישה חיובית) והאם אני מסוגל לשלם את המחיר במלחמה מעשית.


בסיום התהליך כל שחקן ענה על חמש שאלות של מסוגלות ללמידת נושא חדש שהוא בחר.


בתהליך הרגשתי שאני מכיר את השחקנים שלי טוב יותר מבחינה נפשית. הם שיתפו על קשיים שלהם בפחד בלמידה של נושא חדש או מיריבה חזקה מדי ונתנו עצות זה לזה איך להתמודד ומהי הגישה של מחשבות חיוביות וכמה היא עוזרת כשמבינים שהכל תהליך.


הדגיש לי לעומק כמה חשוב לשוחח על כל מיני נושאים לפני אימונים וכמה זה מקרב ומחבר. אני רוצה להמשיך בשיחות גם בהמשך בנושאים אחרים (כוחה של קבוצה, גישה מקצוענית, שיפור הריכוז ועוד....)המשימה הייתה מועילה לשחקנים. עברנו תהליך יחד והתחזקנו בידע על מסוגלות ומבחינה מנטלית ולכן אני חושב שהמשימה עזרה לכולנו. שחקנים קיבלו כלים להתמודדות על קשיים והבינו לעומק שהם יכולים ללמוד והכל תלוי בהם, אם הם מוכנים לשלם את המחיר.


תגובות השחקנים היו חיוביות. ראיתי שהם באים מוקדם כי הם חיכו לשיחות לפני האימון.

הם נהנו מתהליך הלמידה ואמרו שזה עזר להם ושהם מחכים ללמוד דברים נוספים יחד.


Comments


bottom of page