top of page

מאמרים :

בחירות להנהלת הארגון 2023


מועד הבחירות 15.3.23

מועמדות להנהלת הארגון :

🏀ניתן להגיש מועמדות רק מגיל 25 בלבד

🏀חובה הסמכת מאמן או מדריך

🏀חברים/ות בארגון בעונה הנוכחית ועונה שעברה

🏀ההנהלה בנויה בין 7 ל 11 חברי הנהלה

מועמדות לועדת הביקורת :

🏀ניתן להגיש מועמדות רק מגיל 25 בלבד

🏀חובה הסמכת מאמן או מדריך

🏀חברים/ות בארגון בעונה הנוכחית ועונה שעברה

🏀הועדה בנויה משלושה חברים

🏀חברים בועדת ביקורת לא יכולים להיבחר להנהלה!


🌟הגשת מועמדות עד 12.2.23

🌟אישור סופי למועמדות תינתן עד 14.2.23

🌟תאריך הבחירות - 15.3.23 יום רביעי

הגשת מועמדות לחברי הנהלה וועדת ביקורת ניתן להגיש

עד ה- 12.2.23 למייל הבא בלבד :

‪infoibbcoaches@gmail.com‬‏


בנוסח הבא בלבד :

לכבוד : ארגון מאמני ומאמנות הכדורסל

שם מלא -

ת.ז -

גיל -

הסמכה -

לרשום מועמדות ל - חבר הנהלה או ועדת ביקורת

חובה לצרף למייל : תמונת פספורט ברורה !

*ללא שליחת כל החומרים לא יהיה ניתן לעמוד לבחירה!

**הבחירות יתקיימו בצורה דיגיטלית ב sms לנייד.


לפרטים נוספים ניתן לפנות לנייד או בוואצאפ :

0544734377


בברכה,

הנהלת הארגון

Comments


bottom of page