top of page

מאמרים :

אלחנן ביטן - שרירי הליבהמCore העניין.

אם ישנו נושא שעלה לכותרות בשנים האחרונות בתחום הבנייה הגופנית הוא ללא ספק נושא עבודת שרירי הליבה או בשמם הלועזי שרירי ה Core . רבות דובר על חשיבות שרירים אלה , הומצאו מספר רב של אביזרים ושיטות על מנת לאתגר את עבודתם ובאופן כמעט מיסטי ייחסו להם את הפתרונות לשלל הבעיות

הגופניות.

אז מה הם באמת שרירי הCore מהו תפקידם ובעיקר איך נאמן אותם בדרך הטובה ביותר ?

עד לא מזמן כאשר דיברנו על שרירי הCore דובר בשרירי הבטן ) הישר והרחב בטני, האלכסונים ( בחלקו הקדמי של הגוף ו זוקפי הגב והשריר המסודק ) Multifidus ( בחלקו האחורי. אולם כיום אנו יודעים כי שרירי הליבה או בצורה מדויקת השרירים אשר מאפשרים את יציבות הליבה ) (Corestability הם כל אותם שרירים אשר מחברים את חלקו העליון של הגוף עם חלקו התחתון ובעצם יוצרים מערכת תנועתית שלמה

אחת .

אם כך מהו תפקידם של השרירי הcore ולמה הם חשובים כל כך עבורנו כמאמנים ?

תפקידם העיקרי של השרירים הללו הוא למעשה לאפשר לגוף שלנו לנוע בצורה היעילה ביותר אל מול כל הכוחות החיצוניים המופעלים עליו במגוון פעולות כגון , ריצה , ניתור, או יותר חשוב עבורנו בנחיתה ובלימה

(על חשיבות אלה בפוסטים הבאים ) . כאשר שרירי הליבה של השחקן שלנו חזקים וגמישים , מתאפשרת

שמירה על ,Homeostasis שיווי משקל , פעולות קריטיות במשחק דוגמאת צעד ראשון , שינוי כיוון ואפילו

סבסוב יבוצעו בקלות יחסית ותתן לשחקן שלנו יתרון על פני השחקן היריב,

בנוסף היכולת של הגוף לייצב את עצמו באמצעות אותם שרירים בזמן תנועה הוא המפתח להפחתת שיעור

הפציעות כתוצאה מטראומה.

אם כך מהי הדרך הטובה לאמן את שרירי הcore ? במרבית המגרשים היום נפוץ השימוש בתרגילי הפלאנק השונים, או ה twists Russian שהם כשלעצמם תרגילים טובים כחלק מתוכנית אימון שלמה .

אולם כפי שהזכרתי מערכת שרירי הCore פועלת כיחידה אחת המשותפת לפלג הגוף העליון בשילוב התחתון , מכאן ניתן להבין שכמעט כל תרגיל אותו נבצע כאשר אנחנו מאתגרים את שיווי המשקל או יוצרים אסימטריה תנועתית בשילוב התנגדות חיצונית הינו תרגיל טוב דיו לאימון שרירי הCore ויענה על הצרכים

שלנו כמאמנים.

דוגמאות לתרגילי Corestability אשר ספציפיים לכדורסל אשמח לשתף בפרטי וגם בחשבון האינסטגרם שלי

שמצורף מטה.


כאן בשבילכם

אלחנן ביטן

מאמן בנייה גופנית - Coach.elhananb@gmail.com

באינסטגרם - elhanan_bitan


Commentaires


bottom of page