מאמרים :

איל שחורי - תרגיל אימון עם מספר רב של אפשרויות

שיהיה בהצלחה חברים יקרים.

איל שחורי

הפרטים שלנו

  טלפון 0544734377 |   infoibbcoaches@gmail.com    :דוא"ל

 כל הזכויות באתר זה שמורות לארגון מאמני ומאמנות הכדורסל בישראל