top of page

מאמרים :

איל שחורי - תרגילי שינוי מהירות וקצב
שלום לכולם.

בהמשך להרצאה הטובה מאוד של אבי אבן, אני מביא לפניכם\ן מספר תרגילי אימון באמצעותם ניתן ללמד ולתרגל את השימוש בשינוי

מהירות וקצב ללא כדור ( השתחררות לקבלת כדור) ועם כדור . לשחקנים\ות הצעירים\ות אני מסביר שהיתרון של שחקן ההתקפה על שחקן ההגנה הוא - ששחקן ההתקפה יודע מה הוא הולך לעשות\לבצע , שחקן ההגנה צריך "לנחש" מה שחקן ההתקפה ייעשה לכן יש חשיבות בשליטה בשינוי מהירות וקצב.

מקווה שעזרתי והעשרתי את אוצר התרגילים שלכם\ן או שנתתי לכם\ן רעיונות לתרגילים נוספים .

שאו ברכות ושימרו בעיקר על הבריאות.

איל שחוריコメント


bottom of page