top of page

מאמרים :

איל שחורי - תרגול 1 על 1


הפעם אני מביא לפניכם\ן מספר רעיונות לתרגילי אימון ולמשחקונים לתרגול 1 על 1 באימוני הקבוצה או באימונים אישיים במצבים שונים ועמדות שונות על המגרש.

את התרגילים ניתן לבצע ולהתחיל במספר אפשרויות : 1. כדור אצל המתקיף , התחלת משחק בתנועה של המתקיף או בכדרור הראשון .

2.כדור אצל המתקיף , התחלת תנועה של שחקן ההגנה . 3 .כדור אצל המאמן או אצל שחקן נוסף שימסרו את הכדור למתקיף , התחלת משחק בתנועה של המתקיף. דגש על תנועה מהירה ללא כדור, מוכנות לקבלת המסירה, עמדה ומבט לסל לאחר קבלת הכדור, "קריאת" עמדת המגן. 4 .כדור אצל המאמן או אצל שחקן נוסף שימסרו את הכדור למתקיף, התחלת משחק בתנועה של שחקן ההגנה. דגש על תנועה מהירה ללא כדור, מוכנות לקבלת המסירה, עמדה ומבט לסל לאחר קבלת הכדור. "קריאת" עמדת המגן.


* התרגילים שבצד ימין של הדף - הכדור אצל המתקיף והתחלת המשחק בכדרור. התרגילים שבצד שמאל של הדף - הכדור אצל המאמן\שחקן והתחלת המשחק בתנועה ללא כדור לקבלת כדור וקבלת כדור ממסירה.Comments


bottom of page