Search
  • ארגון מאמני ומאמנות הכדורסל

איל שחורי - תרגיל אימון עם מספר רב של אפשרויות

שיהיה בהצלחה חברים יקרים.

איל שחורי

533 views

הפרטים שלנו

  טלפון 0544734377 |   דוא"ל info@ibbcoaches.org.il 

 כל הזכויות באתר זה שמורות לארגון מאמני ומאמנות הכדורסל בישראל