הרשמה לארגון מאמני הכדורסל בישראל

מאמנים שלא היו רשומים בשלוש השנים האחרונות בארגון מאמני הכדורסל 

לאחר הרישום לעדכן באמצעות הטלפון 054-4734377

 רישום מקוון להצטרפות לארגון :

מילוי פרטים אישיים :

תנאים והגבלות:

"אני,מבקש/ת להיות חבר/ה בארגון מאמני הכדורסל בישראל – ע"ר .

מטרת הארגון ותקנונו ידועים לי. אם אתקבל כחבר/ה בארגון, אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות ההנהלה והאסיפה הכללית שתתקיים לאחר משבר נגיף הקורונה.              הנני מצהיר/ה כי כל הפרטים שמסרתי בטופס הקבלה כחבר לארגון נכונים".

לנרשמים חדשים בלבד:                                                    שלא היו רשומים בשלוש השנים האחרונות בארגון מאמני הכדורסל   לאחר הרישום לעדכן באמצעות הטלפון  054-4734377

   1.  תמונת פספורט אחת 

   2.  עותק מתעודת ההסמכה כמאמן/מדריך

חובה להעביר למייל : info@ibbcoaches.org.il     

                             

 

                                       

*** טופס זה נכתב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים

הפרטים שלנו

  טלפון 0544734377 |   דוא"ל info@ibbcoaches.org.il 

© כל הזכויות באתר זה שמורות לארגון מאמני הכדורסל בישראל